VakaOsaaja

Varhaiskasvatuksen asiantuntijapalvelut

Osaamisen kehittäminen on tärkeää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen kannalta. Jatkuvan uudelleen kouluttautumisen sijaan, me VakaOsaajalla uskomme, että jokaisesta varhaiskasvattajasta sekä varhaiskasvatusyksiköstä löytyy jo osaamista, tietoa ja taitoja, joita laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiseksi tarvitaan.

VakaOsaaja tarjoaa uudenlaista valmennusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Autamme yksiköitä ja henkilöstöä löytämään ja tuomaan esiin jo olemassa olevan osaamisen ja valjastamaan sen käyttöön. Useimpiin haasteisiin löytyy ratkaisu jo valmiina, kunhan sen osaa vain etsiä. Joskus siihen tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan apua, joka auttaa arvioimaan tilannetta ja tekemään kehityssuunnitelman toiminnan tueksi.

Autamme työyhteisöjä muun muassa ongelmanratkaisussa, tavoitteiden asettelussa, tiimityöskentelyssä, ryhmäytymisessä ja kunkin työyhteisön jäsenen vahvuuksien löytämisessä. Lisäksi tarjoamme mentorointipalveluja johtamisen ja tiimien tueksi.

Räätälöimme valmennuksen aina yksikön ja yksilön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Valmennusta ennen teetämme alkukartoituskyselyn, jonka pohjalta suunnittelemme valmennuksen juuri oikeanlaiseksi niin, että yksikkö hyötyy siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme valmennuksissamme toiminnallisia- sekä yhteiskehittämisen menetelmiä.

Valmennuksia on mahdollista toteuttaa joustavilla malleilla yhdestä valmennuksesta useamman valmennuskerran prosesseihin tai vaikka koko päivän yhteiseen työskentelyyn. Myös etätapaamiset ovat mahdollisia.

Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teidän tarpeitanne palveleva kokonaisuus.

Palvelut

Meistä sanottua

Keitä me olemme

VakaOsaajan yrittäjinä toimivat Laura Montonen ja Lotta Mäkinen. Tapasimme toisemme sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-opinnoissa. Mielenkiintomme ja ajatuksemme varhaiskasvatuksen suhteen kohtasivat ja halusimme yhdessä lähteä kehittämään varhaiskasvatusta ja tuoda kokemuksemme ja ammattitaitomme myös muiden käyttöön.

Meillä on vuosien työkokemus varhaiskasvatuksesta sekä esimiestyöskentelystä ja tuomme valmennukseen mukanamme vahvan substanssiosaamisen. Meillä on ymmärrystä ja näkemystä varhaiskasvatuksen arjen toimivuuteen vaikuttavista asioista ja siitä, kuinka toimiva työyhteisö takaa myös laadukkaan ja hyvän päivän lapselle.

Arvostamme äärimmäisen paljon suomalaista varhaiskasvatusta ja jokaista sydämellään lasten hyväksi työtä tekevää varhaiskasvatuksen työntekijää. Uskomme vakaasti, että varhaiskasvatus on oppimisen polun tärkein etappi, ja työntekijöiden hyvinvointi erittäin tärkeää, jotta he jaksavat tehdä tätä tärkeää työtä menestyksekkäästi ja lapsen kasvua ja kehitystä tukien.

Laura Montonen

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa yli kymmenen vuotta, niin varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä, ryhmässä sekä hallinnollisena varajohtajana, kuin esihenkilönä. Olen urani aikana työskennellyt kunnallisessa varhaiskasvatuksessa monessa eri kaupungissa ja useassa eri yksikössä, joten näkemystä ja kokemusta erilaisista toimintatavoista sekä työyhteisöistä minulla riittää. Olen koulutukseltani sosionomi YAMK ja omaan myös liikunta-alan koulutusta ja kokemusta, mikä näkyy valmennuksessani sekä lasten että aikuisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimisessa. Valmennuksiin tuon laajan näkemyksen sekä työntekijän että esihenkilön asemasta varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja vahvan substanssiosaamisen.

Lotta Mäkinen

Olen koulutukseltani sosionomi YAMK ja työskennellyt viimeiset 15 vuotta varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan esimies- ja johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Nautin hyvästä johtamisesta, itseni kehittämisestä ja uusista haasteista. Valmennuksiin ja mentorointeihin tuon vahvan esimieskokemukseni sekä varhaiskasvatuksen substanssiosaamisen erityisesti yksityiseltä sektorilta.

Ota yhteyttä

Seuraa meitä somessa!

Seuraa meitä Facebookissa!
Seuraa meitä Instagramissa!

info@vakaosaaja.fi
Laura: 040 066 2366
Lotta: 050 572 0244